Међународна заједница, посредством многобројних пројеката, активно дјелује у Босни и Херцеговини на пољу реформе јавне управе. Искуства из осталих земаља централне и источне Европе показују да пут ка чланству у ЕУ намеће огромне захтјеве јавној управи. Како би олакшала и убрзала процес реформе, међународна заједница је посредством различитих донатора осигурала значајна средства за реформу јавне управе. Донатори помоћ усмјеравају на достизање појединачних циљева реформе како би на крају био постигнут финални циљ – јавна управа у Босни и Херцеговини која функционише у складу са најбољом праксом Европске Уније.

Донатори који у БиХ проводе пројекте у области реформе јавне управе су: Делегација Европске уније, Одјељење Уједињеног Краљевства за међународни развој и сарадњу (DfID), Шведска Aгенција за међународни развој и сарадњу (Sida), Aмбасада Краљевине Холандије, USAID, UNDP, SIGMA, Свјетска банка, OSCE и остали. Пројекти које проводе обухватају широки спектар активности усмјерених на унапређење јавне управе на централном, ентитетском и локалном нивоу.

У наставку је дат преглед пројеката по донаторима са основним информацијама о пројектима који су, директно или индиректно у вези са реформом јавне управе у Босни и Херцеговини.

Europsa komisija UNDP
USAID
SIGMA
DFID

Амбасада Велике Британије

Остали