Br. Naziv projekta Donator Status Iznos (EUR)
1 Jačanje kapaciteta Ministarstva finansija i trezora u decentralizovanom sistemu implementacije u Bosni i Hercegovini (DIS) DEU U toku 1,599,440.00
2 Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika Ambasada Kraljevine Holandije, DEU, Ambasada Norveške, UNDP Završen 2,500,000.00
3 Izgradnja kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave DEU U toku 1,845,400.00
4 Razvoj informacionog sistema za obavještenja o javnim nabavkama (GO-PROCURE) DEU Završen 87,000.00
 5 Posebne informacijske usluge za BiH-faza dva-digitalne orto foto mape  DEU  U toku  1.280.000,00
 6  e-portal  DEU  U toku  197.800,00
 7  e-učenje  DEU  U toku  115.325,00
 8 Jačanje ULJP sistema u oblasti obuke državne službe  DEU  Završen  500.000,00
 9 Nabavke za Agenciju za identifikacione dokumente, registraciju i razmjenu podataka (IDDEA)  DEU  U toku  1.088.247,41
 10 Razvoj i implementacija cjelovite BH Strategije javne interne finansijske kontrole (PIFC)  DEU  U toku  1.117.080,00
 11 Tehnička pomoć za Regulatornu Agenciju za komunikacije (RAK) vezano za telekomunikacije i telekomunikacioni regulatorni okvir  DEU  Završen  960.600,00
 12  Svjesnost o EU II  DEU  U toku  1.248.100,00
 13 Posebne informacijske usluge za BiH-faza I Uspostava mreže referentnih GPS stanica  DEU  U toku  991.719,32
 14 Optička mreža sigurnosne kopije za sinhronizovanu digitalnu hijerarhiju SDH mreže  DEU  Završen  315.700,00
 15 Podrška BH Vladi u procesu evropskih integracija i koordinacija pomoći zajednici-faza III  DEU  U toku  1.696.080,00
 16 Podrška daljem usklađivanju EU acquis-a za Agenciju za inidrektno oporeziovanje  DEU  U toku  2.375.000,00
 17 Popis stanovništva i stambenih jedinica-faza I  DEU  Završen  499.200,00