бр. Име
1 SIGMA извјештај 2010: Процјена потенцијалних кандадата за чланство у ЕУ
2 Акциони план за реализацију приоритета из документа Европско партнерство (латинична верзија)
3 Акциони план провођења одредби Привременог споразума и ССП-а (латинична верзија)
4 Вишегодишњи индикативни плански документ (MIPD) 2008.-2010. (латинична верзија)
5 Документ вишегодишњег индикативног финансијског оквира (MIFF) 2010.-2012.
6 Европска комиисија: Извјештај о напретку за 2010. год ( лат. верзија)
7 Европска комисија Извјештај о напретку Босне и Херцеговине у 2009. години (латинична верзија)
8 Европска комисија: Извјештај о напретку за БиХ у 2010. (енглеска верзија)
9 Европска комисија: Приједлог принципа, приоритета и услова Европског партнерства са БиХ – новембар 2007. (енглеска верзија)
10 Европска комисија: Стратегија проширења и главни изазови 2008.- 2009. (латинична верзија)
11 Европска комисија: Стратегија проширенја и клјучни изазови 2009.-2010. (латинична верзија)
12 Извјештај Европске комисије о напретку БиХ за 2008. годину (латинична верзија)
13 Извјештај Европске комисије о напретку БиХ за 2013.
14 Компаративни приказ налаза и препорука из извјештаја ЕК о напретку БиХ за 2006.,2007. и 2008. (латинична верзија)
15 Одлука о Европском партнерству за БиХ 2008. (латинична верзија)
16 Препоруке Савјета Организације за економску сарадњу и развој
17 Привремени споразум о трговини и трговинским питањима (Interim Agreement)
18 Принципи јавне управе
19 Споразум о стабилизацији и придруживању (Stabilization and Association Agreement)
20 Стратегија интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију (латинична верзија)
21 Стратегија проширења и кључни изазови 2014-15
22 Извјештај ЕК о БиХ за 2016.годину (ДЕИ)
23 Извјештај ЕK о БиХ за 2018. годину (ДЕИ)
24 Аналитички извјештај – Мишљење Kомисије о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ (ДЕИ)
25 Мишљење ЕK о захтјеву БиХ за чланство у ЕУ (ДЕИ)