Упознати заједницу европских земаља у виртуелном свијету подразумијева сате претраживања више од 65 милиона страница, које ће вам Google понудити ако укуцате појам Европска унија. Зато је намјера ове странице да вам олакша пут кроз витуeлни европски свијет и упути вас на неке од најзначајнијих страница Европске уније.

СЛУЖБЕНИ ПОСЛУЖИЛАЦ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ нуди преглед основних информација о раду Уније и њених институција. На страници су основне чињенице о Унији и њеним политикама, документи, календар дешавања, вијести и низ других информација. Приступ је слободан, а корисници могу упутити питања, на које ће добити одговор у року од 48 сати. С високим званичницима Уније могу разговарати у оквиру дебатних клубова (chat rooms), за које се обично унапријед најави тема.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА – на страници су програми рада ЕК, акциони планови, смјернице, зелене књиге – прописи стављени на увид јавности за расправу, бијеле књиге – приједлози усвојени на јавној расправи и спремни за даље усвајање у облику законских одредби, те различити извјештаји.

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ садржи усвојене прописе ЕУ, а остале важне документе страница САВЈЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ.

ЕВРОПСКИ СУД нуди статистичке податке о броју и садржају покренутих поступака, као и преглед случајева. Текстова старих пресуда нема, али су доступне новије пресуде у споровима између европских институција и њихових запосленика, те прегледи пресуда и мишљења Суда од 1996.

ЕВРОПСКИ РЕВИЗОРСКИ СУД контролише приходе и расходе Уније и додјелу новца из буџета.

САВЈЕТ ЕВРОПЕ – БиХ је чланица од априла 2002. Најважнији органи Савјета су – ОДБОР МИНИСТАРА којег чине министри иностраних послова држава чланица и ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА.

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА у Стразбуру – на web страници су и пресуде овог Суда.

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ПРОТИВ РАСИЗМА И НЕСНОШЉИВОСТИ пружа обавјештења о напорима Савјета Европе у борби против расизма и ксенофобије.

ЕCLAS (Еuropean Commission Library Automated System) је електронски каталог докумената из свих области европских интеграција (службених публикација и документације институција ЕУ, међувладиних и међународних организација, радна документација институција, стручни часописи и саопштења за медије, магистарски и докторски радови о европским интеграцијама). У бази су публикације штампане од 1978. Приступ страници је бесплатан, а сваке године на њу додају око седам хиљада нових наслова.

EUR-LEX садржи информације о новим правним прописима ЕУ објављеним у посљедњих 45 дана у службеном листу ЕУ уз хронолошки попис доступних издања и/или језички преглед тема, те теме доступне из базе података ЕUDOR. На страници су и прочишћени текстови оснивачких уговора, директориј правних прописа ЕУ (подијељених према секторима и политикама), информације о законодавству у припреми, пресуде, мишљења, документација и новији случајеви Европског суда.

CELEX је база података правних прописа Уније нуди приступ текстовима оснивачких уговора о ЕУ, законодавству ЕУ и предметима Суда ЕУ. Садржи мишљења и резолуције институција ЕУ и савјетодавних тијела, те обичајно право Европскога суда. Документи су доступни на свим службеним језицима, а за приступ бази потребно је платити претплату.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ нуди преглед историје Уније.

ЕURISTOTE садржи академска истраживања о европским интеграцијама.

МARKET ACCESS DATABASE садржи информације о тржиштима земаља чланица и начину рјешавања трговинских препрека.

Н-ЛЕКС – портал за приступ националном законодавству држава чланица ЕУ.

QUOTA је база података о порезима и царинама иза које стоји Општа управа за порезе и царине. Ту су подаци о квотама за одређене производе који улазе на јединствено тржиште Уније као и линкови ка осталим базама података из домена пореза и царина.

WELCOMEEUROPE је страница са подацима о тендерима и грантовима ЕУ, те јавним набавкама.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ је онлајн књижара у којој је могуће пронаћи издања Уније. Страницу је могуће претражити на неколико начина, на примјер по имену аутора или теми, а наручену књижицу могуће је добити “на папиру” или ЦД-у.

АGRANET је корисна страница за све које интересују вијести из пољопривреде, рибарства и производње хране.

ЕUROPAGES је страница намијењена пословним људима на којој су подаци о око 900 хиљада компанија из 35 европских земаља.

ЕUROJOBS је база података која открива могућности запошљавања у Европи, а понуде су разврстане по државама.

МРЕЖА ПОСЛОДАВАЦА окупља мултинационалне компаније и бави се развојем људских потенцијала и радним законодавством.

ЕUROCHAMBERS је удружење европских трговачких комора, а његова страница нуди низ података о националним коморама земаља чланица овог удружења.

ЕFTA је Европскo удружење слободне трговине, а CEI Средњоевропска иницијатива.

EUROGUIDANCE је страница намијењена европским грађанима који истражују могућност рада, студирања и учења у другим земљама. Ова мрежа промовира мобилност и помаже њеном бољем разумијевању.

ЕURODESK је страница која садржи више информација намијењених младима.

ПОРТАЛ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О ПРОШИРЕЊУ одговара на питања: Којом динамиком ће ЕУ наставити процес проширења? Који кандидати напредују брже? Како су изгледала претходна проширења? У рубрици “финансијска помоћ” може се сазнати све о врстама и висини финансијске помоћи земљама у процесу европских интеграција, како би помогла у провођењу политичких, привредних и институционалних реформи.

ИНТЕГРАЦИЈА У ЕУ – страница садржи информације о унапређењу интеративних процеса унутар Уније.

ЕУРОПЕАНА је дигитална библиотека, која располаже са више од два милиона дигиталних објеката. План је да се до 2010. омогући приступ више од шест милиона дигиталних фотографија, књига, архива и филмова.

ВИШЕЈЕЗИЧКИ РЈЕЧНИК ЕУ нуди десетине комбинација превода на језицима ЕУ.

ЕВРОПСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНУ УПРАВУ – још један корисан линк о европској администрацији.

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ И ПРОМОЦИЈУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА бави се практичним аспектима прилагођавања стандардима ЕУ и има основни циљ повећање нивоа информисаности о Европској унији, о процесу европских интеграција, програмима и инструментима ЕУ, те расположивим ЕУ фондовима, могућностима апликација и др.

еYOU – Интернет портал ЕУ који потрошачима објашњава њихова права при интернет куповини.