Br. Naziv projekta Donator Status Iznos (EUR)
1 Podrška vladi FBiH i Agenciji za državnu službu FBiH u efektivnoj implementaciji RJU Vlada Japana Završen 281,740.00
2 Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika Ambasada Kraljevine Holandije, EK, Ambasada Norveške, UNDP Završen 2,500,000.00
3 Podrška reformi javne uprave u BiH – Fond za reformu javne uprave Ambasada Kraljevine Holandije U toku 1,500,000.00
4 Podrška reformi javne uprave u BiH – Fond za reformu javne uprave Sida U toku 1,500,000.00
5 Projekat upravne odgovornosti (GAP 1) USAID/Sida Završen 15,472,715.00
6 Kredit za strukturalno prilagodjavanje ekonomskog upravljanja (EMSAC) Svjetska banka Zavšen 24,007,912.00
7 Institucionalna saradnja sa revizorskim institucijama BiH
Švedski državni ured za reviziju (SNAO) Završen 1,500,000.00
8 Program reforme općinske uprave (MAP)
OSCE Završen N/A
9 Podrška RJU u BiH
SIGMA/DfID Završen 110,000.00
10 Projekat obuke državnih službenika
EK/UNDP Završen 920,307.18
11 Baza podataka propisa
EK/UNDP Završen 240,079.00
12 Projekat upravne odgovornosti (GAP 2)
USAID/Sida/Ambasada Kraljevine Holandije u BiH U toku 19,011,406.92
 13 Program jačanja javnih institucija  

Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ)

 U toku 4,400,000 (za trenutnu fazu)