Međunarodna zajednica, posredstvom mnogobrojnih projekata, aktivno djeluje u Bosni i Hercegovini na polju reforme javne uprave. Iskustva iz ostalih zemalja Centralne i Istočne Evrope pokazuju da put ka članstvu u EU nameće ogromne zahtjeve javnoj upravi. Kako bi olakšala i ubrzala proces reforme, međunarodna zajednica je posredstvom različitih donatora osigurala značajna sredstva za reformu javne uprave. Donatori pomoć usmjeravaju na dostizanje pojedinačnih ciljeva reforme kako bi u konačnici bio dostignut krajnji cilj – javna uprava u Bosni i Hercegovini koja funkcioniše u skladu sa najboljom praksom Evropske unije.

Donatori koji u BiH provode projekte u oblasti reforme javne uprave su: Delegacija Evropske unije, Odjel Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj i saradnju (DfID), Švedska Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), Ambasada Kraljevine Holandije, USAID, UNDP, SIGMA, Svjetska banka, OSCE i ostali. Projekti koje provode obuhvataju široki spektar aktivnosti usmjerenih na unapređenje javne uprave na centralnom, entitetskom i lokalnom nivou.

U nastavku je dat pregled projekta po donatorima sa osnovnim informacijama o projektima koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Europska komisija UNDP
USAID
SIGMA
DFID

Ambasada Velike Britanije

Ostali