Upoznati zajednicu evropskih zemalja u virtualnom svijetu podrazumijeva sate pretraživanja više od 65 miliona stranica, koje će vam Google ponuditi ako ukucate pojam Evropska unija. Zato je namjera ove stranice da vam olakša put kroz vitualni evropski svijet i uputi vas na neke od najznačajnijih stranica Evropske unije.

SLUŽBENI POSLUŽITELJ EVROPSKE UNIJE nudi pregled osnovnih informacija o radu Unije i njenih institucija. Na stranici su osnovne činjenice o Uniji i njenim politikama, dokumenti, kalendar dešavanja, vijesti i niz drugih informacija. Pristup je slobodan, a korisnici mogu uputiti pitanja, na koje će dobiti odgovor u roku od 48 sati. S visokim dužnosnicima Unije mogu razgovarati u okviru debatnih klubova (chat rooms), za koje se obično unaprijed najavi tema.

EVROPSKA KOMISIJA – na stranici su programi rada EK, akcijski planovi, smjernice, zelene knjige – propisi stavljeni na uvid javnosti za raspravu, bijele knjige – prijedlozi usvojeni na javnoj raspravi i spremni za dalje usvajanje u obliku zakonskih odredbi, te različiti izvještaji.

EVROPSKI PARLAMENT sadrži usvojene propise EU, a ostale važne dokumente stranica VIJEĆA EVROPSKE UNIJE.

EVROPSKI SUD nudi statističke podatke o broju i sadržaju pokrenutih postupaka, kao i pregled slučajeva. Tekstova starih presuda nema, no dostupne su novije presude u sporovima između evropskih institucija i njihovih zaposlenika, te pregledi presuda i mišljenja Suda od 1996.

EVROPSKI REVIZORSKI SUD kontrolira prihode i rashode Unije i dodjelu novca iz proračuna.

VIJEĆE EVROPE – BiH je članica od aprila 2002. Najvažnija tijela Vijeća su – ODBOR MINISTARA kojeg čine ministri vanjskih poslova država članica i PARLAMENTARNA SKUPŠTINA.

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA u Strazburu – na web stranici su i presude ovog Suda.

EVROPSKA KOMISIJA PROTIV RASIZMA I NESNOŠLJIVOSTI pruža obavijesti o naporima Vijeća Evrope u borbi protiv rasizma i ksenofobije.

ECLAS (European Commission Library Automated System) je elektronski katalog dokumenata iz svih oblasti evropskih integracija (službenih publikacija i dokumentacije institucija EU, međuvladinih i međunarodnih organizacija, radna dokumentacija institucija, stručni časopisi i saopćenja za medije, magistarski i doktorski radovi o evropskim integracijama). U bazi su publikacije štampane od 1978. Pristup stranici je besplatan, a svake godine na nju dodaju oko sedam hiljada novih naslova.

EUR-LEX sadrži informacije o novim pravnim propisima EU objavljenim u posljednjih 45 dana u službenom listu EU uz hronološki popis dostupnih izdanja i/ili jezični pregled tema, te teme dostupne iz baze podataka EUDOR. Na stranici su i pročišćeni tekstovi osnivačkih ugovora, direktorij pravnih propisa EU (podijeljenih prema sektorima i politikama), informacije o zakonodavstvu u pripremi, presude, mišljenja, dokumentacija i noviji slučajevi Evropskog suda.

CELEX je baza podataka pravnih propisa Unije nudi pristup tekstovima osnivačkih ugovora o EU, zakonodavstvu EU i predmetima Suda EU. Sadrži mišljenja i rezolucije institucija EU i savjetodavnih tijela, te običajno pravo Evropskoga suda. Dokumenti su dostupni na svim službenim jezicima, a za pristup bazi potrebno je platiti pretplatu.

ISTORIJSKI ARHIV EVROPSKE ZAJEDNICE – EURHISTAR nudi pregled istorije Unije.

EURISTOTE sadrži akademska istraživanja o evropskim integracijama.

MARKET ACCESS DATABASE sadrži informacije o tržištima zemalja članica i načinu rješavanja trgovinskih prepreka.

N-LEX je portal za pristup nacionalnom zakonodavstvu država članica EU

QUOTA je baza podataka o porezima i carinama iza koje stoji Opća uprava za poreze i carine. Tu su podaci o kvotama za određene proizvode koji ulaze na jedinstveno tržište Unije, kao i linkovi ka ostalim bazama podataka iz domena poreza i carina.

WELCOMEEUROPE je stranica sa podacima o tenderima i grantovima EU, te javnim nabavkama.

URED ZA PUBLIKACIJE je online knjižara u kojoj je moguće pronaći uratke čiji je izdavač Unija. Stranicu je moguće pretražiti na nekoliko načina, primjerice po imenu autora ili temi, a naručenu knjižicu moguće je dobiti “na papiru” ili CD-u.

AGRANET je korisna stranica za sve koje interesuju vijesti iz poljoprivrede, ribarstva i proizvodnje hrane.

EUROPAGES je stranica namijenjena poslovnim ljudima na kojoj su podaci o oko 900 hiljada kompanija iz 35 evropskih zemalja.

EUROJOBS je baza podataka koja otkriva mogućnosti zapošljavanja u Evropi, a ponude su razvrstane po državama.

MREŽA POSLODAVACA okuplja multinacionalne kompanije i bavi se razvojem ljudskih potencijala i radnim zakonodavstvom.

EUROCHAMBERS je udruženje evropskih trgovačkih komora, a njegova stranica nudi niz podataka o nacionalnim komorama zemalja-članica ove udruge.

EFTA je Evropska udruga slobodne trgovine), a CEI Srednjoevropska inicijativa.

EUROGUIDANCE je stranica namijenjena evropskim građanima koji istražuju mogućnost rada, studiranja i učenja u drugim zemljama. Ova mreža promovira mobilnost i pomaže njenom boljem razumijevanju.

EURODESK je stranica koja sadrži više informacija namijenjenih mladima.

PORTAL EVROPSKE KOMISIJE O PROŠIRENJU odgovara na pitanja: Kojom dinamikom će EU nastaviti proces proširenja? Koji kandidati napreduju brže? Kako su izgledala prethodna proširenja? U rubrici “finansijska pomoć” može se saznati sve o vrstama i visini finansijske pomoći zemljama u procesu evropskih integracija, kako bi pomogla u provođenju političkih, privrednih i institucionalnih reformi.

INTEGRACIJA U EU – stranica koja sadrži informacije o unapređenju integrativnih procesa unutar Unije.

EUROPEANA je digitalna knjižnica, koja raspolaže sa više od dva miliona digitalnih objekata. Plan je da se do 2010. omogući pristup više od šest miliona digitalnih fotografija, knjiga, arhiva i filmova.

VIŠEJEZIČNI RJEČNIK EU nudi desetine kombinacija prijevoda među jezicima u EU.

EVROPSKI INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU – još jedan koristan link o evropskoj administraciji.

CENTAR ZA PODRŠKU I PROMOCIJU EVROPSKIH INTEGRACIJA bavi se praktičnim aspektima prilagođavanja standardima EU i ima osnovni cilj povećanje nivoa informiranosti o Evropskoj uniji, o procesu evropskih integracija, programima i instrumentima EU, te raspoloživim EU fondovima, mogućnostima apliciranja i dr.

eYOU – Internet portal EU koji potrošačima objašnjava njihova prava pri online kupovini.