Međunarodna zajednica, posredstvom mnogobrojnih projekata, aktivno sudjeluje u Bosni i Hercegovini na polju reforme javne uprave. Iskustva iz ostalih zemalja Centralne i Istočne Europe pokazuju da put ka članstvu u EU nameće ogromne zahtjeve javnoj upravi. Kako bi olakšala i ubrzala proces reforme, međunarodna zajednica je posredstvom različitih donatora osigurala značajna sredstva za reformu javne uprave. Donatori pomoć usmjeravaju na dostizanje pojedinačnih ciljeva reforme kako bi u konačnici bio dostignut krajnji cilj – javna uprava u Bosni i Hercegovini koja funkcionira u skladu sa najboljom praksom Europske unije.

Donatori koji u BiH sprovode projekte u oblasti reforme javne uprave su: Delegacija Europske unije, Odjel Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvitak i suradnju (DfID), Švedska Agencija za međunarodni razvitak i suradnju (Sida), Ambasada Kraljevine Nizozemske, USAID, UNDP, SIGMA, Svjetska banka, OSCE i ostali. Projekti koje sprovode obuhvaćaju široki spektar aktivnosti usmjerenih na unapređenje javne uprave na centralnoj, entitetskoj i lokalnoj razini.

U nastavku je pregled projekata po donatorima sa glavnim informacijama o projektima koji su, u izravnoj ili neizravnoj svezi sa reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Europsa komisija UNDP
USAID
SIGMA
DFID

Ambasada Velike Britanije

Ostali