Stratesko planiranje

1. Strateško planiranje
2. Izrada politika, koordinacija i bolja regulativa

 

Ova reformska oblast podijeljena je na podoblasti “Strateško planiranje” i “Izrada politika, koordinacija i bolja regulativa”.

U segmentu strateškog planiranja, glavni cilj je unaprijeđenje planiranja rada ministarstava i Vijeća ministara, odnosno vlada. Strateško planiranje u ministarstvima mora biti povezano sa strateškim planiranjem Vijeća ministara, odnosno vlada.Ministarstva moraju blagovremeno početi planirati svoj rad za slijedeću godinu, a onaj dio svog plana koji se odnosi na aktivnosti Vijeća ministara// vlade moraju uključiti i u nacrt godišnjeg programa rada Vijeća ministara odnosno vlada. Previđeno je i da svako ministarstvo sistematizira jedinicu ili barem jedno radno mjesto odgovorno za strateško planiranje.

Na području izrade politika, koordinacije i bolje regulative (“better regulation”), RAP1 predviđa izgradnju odnosno unaprijeđenje sistema koji će osigurati što viši kvalitet propisa i drugih akata koji sadrže odluke o javnim politikama. Kvalitetna regulativa ima više elemenata. Mora biti horizontalno usklađena i koordinirana, tako da vladina politika nije samo suma politika pojedinih ministarstava nego harmonična, koherentna cjelina. Drugo, u izradi propisa predlagač mora konsultirati zainteresiranu javnost. To znači da mora najprije identificirati aktere zainteresirane javnosti kojima će poslati nacrt propisa da ga razmotre i stave eventualne primjedbe, komentare i prijedloge. Treći značajni element kvaliteta regulative je izrađena procjena učinaka (“Regulatory Impact Assessment”) u raznim pogledima: u pogledu učinka na javne finansije, makroekonomski razvoj, preduzeća (naročito mala i srednja), okolinu, socijalna pitanja itd.

Posebna pažnja namijenjena je informatizaciji procesa usvajanja propisa. Predviđena je nadogradnja sistema e-sjednica vlade kojom treba da se omogući (tamo gdje to još ne postoji) potpuno bespapirno poslovanje VM/ vlada.

Kod formuliranja ciljeva i aktivnosti na području strateškog planiranja, koordinacije i izrade politika, bilo je uzeto u obzir da je u toku jedan projekat od širokog značaja u okviru Fonda za reformu javne uprave; radi se o projektu “Skica razvoja centralnih organa vlada u Bosni i Hercegovini”.