Upoznati zajednicu europskih zemalja u virtualnom svijetu podrazumijeva sate pretraživanja više od 65 milijuna stranica, koje će vam Google ponuditi ako ukucate pojam Europska unija. Zato je namjera ove stranice da vam olakša put kroz vitualni europski svijet i uputi vas na neke od najznačajnijih stranica Europske unije.

SLUŽBENI POSLUŽITELJ EUROPSKE UNIJE nudi pregled osnovnih informacija o radu Unije i njenih institucija. Na stranici su osnovne činjenice o Uniji i njenim politikama, dokumenti, kalendar dešavanja, vijesti i niz drugih informacija. Pristup je slobodan, a korisnici mogu uputiti pitanja, na koje će dobiti odgovor u roku od 48 sati. S visokim dužnosnicima Unije mogu razgovarati u okviru debatnih klubova (chat rooms), za koje se obično unaprijed najavi tema.

EUROPSKA KOMISIJA – na stranici su programi rada EK, akcijski planovi, smjernice, zelene knjige – propisi stavljeni na uvid javnosti za raspravu, bijele knjige – prijedlozi usvojeni na javnoj raspravi i spremni za dalje usvajanje u obliku zakonskih odredbi, te različita izvješća.

EUROPSKI PARLAMENT sadrži usvojene propise EU, a ostale važne dokumente stranica VIJEĆA EUROPSKE UNIJE.

EUROPSKI SUD nudi statističke podatke o broju i sadržaju pokrenutih postupaka, kao i pregled slučajeva. Tekstova starih presuda nema, no dostupne su novije presude u sporovima između europskih institucija i njihovih zaposlenika, te pregledi presuda i mišljenja Suda od 1996. EUROPSKI REVIZORSKI SUD kontrolira prihode i rashode Unije i dodjelu novca iz proračuna.

VIJEĆE EUROPE – BiH je članica od travnja 2002. Najvažnija tijela Vijeća su – ODBOR MINISTARA kojeg čine ministri vanjskih poslova država članica i PARLAMENTARNA SKUPŠTINA.

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA u Strazburu – na web stranici su i presude ovog Suda.

EUROPSKA KOMISIJA PROTIV RASIZMA I NESNOŠLJIVOSTI pruža obavijesti o naporima Vijeća Europe u borbi protiv rasizma i ksenofobije.

ECLAS (European Commission Library Automated System) je elektronički katalog dokumenata iz svih oblasti europskih integracija (službenih publikacija i dokumentacije institucija EU, međuvladinih i međunarodnih organizacija, radna dokumentacija institucija, stručni časopisi i saopćenja za medije, magistarski i doktorski radovi o europskim integracijama). U bazi su publikacije tiskane od 1978. Pristup stranici je besplatan, a svake godine na nju dodaju oko sedam tisuća novih naslova.

EUR-LEX sadrži informacije o novim pravnim propisima EU objavljenim u posljednjih 45 dana u službenom listu EU uz kronološki popis dostupnih izdanja i/ili jezični pregled tema, te teme dostupne iz baze podataka EUDOR. Na stranici su i pročišćeni tekstovi osnivačkih ugovora, direktorij pravnih propisa EU (podijeljenih prema sektorima i politikama), informacije o zakonodavstvu u pripremi, presude, mišljenja, dokumentacija i noviji slučajevi Europskoga suda.

CELEX je baza podataka pravnih propisa Unije koja nudi pristup tekstovima osnivačkih ugovora o EU, zakonodavstvu EU i predmetima Suda EU. Sadrži mišljenja i rezolucije institucija EU i savjetodavnih tijela, te običajno pravo Europskoga suda. Dokumenti su dostupni na svim službenim jezicima, a za pristup bazi potrebno je platiti pristojbu.

HISTORIJSKI ARHIV EUROPSKE ZAJEDNICE – EURHISTAR nudi pregled historije Unije.

EURISTOTE sadrži akademska istraživanja o europskim integracijama.

MARKET ACCESS DATABASE sadrži informacije o tržištima zemalja članica i načinu rješavanja trgovinskih prepreka.

N-LEX – portal za pristup nacionalnom zakonodavstvu država članica EU.

QUOTA je baza podataka o porezima i carinama iza koje stoji Opća uprava za poreze i carine. Tu su podaci o kvotama za određene proizvode koji ulaze na jedinstveno tržište Unije i linkovi ka ostalim bazama podataka iz domena poreza i carina.

WELCOMEEUROPE je stranica sa podacima o tenderima i grantovima EU, te javnim nabavama.

URED ZA PUBLIKACIJE je online knjižara u kojoj je moguće pronaći uratke čiji je izdavač Unija. Stranicu je moguće pretražiti na nekoliko načina, primjerice po imenu autora ili temi, a naručenu knjižicu moguće je dobiti “na papiru” ili CD-u.

AGRANET je korisna stranica za sve koje interesuju vijesti iz poljoprivrede, ribarstva i proizvodnje hrane.

EUROPAGES je stranica namijenjena poslovnim ljudima na kojoj su podaci o oko 900 tisuća kompanija iz 35 europskih zemalja.

EUROJOBS je baza podataka koja otkriva mogućnosti zapošljavanja u Europi, a ponude su razvrstane po državama.

MREŽA POSLODAVACA okuplja multinacionalne kompanije i bavi se razvitkom ljudskih potencijala i radnim zakonodavstvom.

EUROCHAMBERS je udruženje europskih trgovačkih komora, a njegova stranica nudi niz podataka o nacionalnim komorama zemalja-članica ove udruge.

EFTA je Europska udruga slobodne trgovine, a CEI Srednjoeuropska inicijativa.

EUROGUIDANCE je stranica namijenjena europskim građanima koji istražuju mogućnost rada, studiranja i učenja u drugim zemljama. Ova mreža promovira mobilnost i pomaže njenom boljem razumijevanju.

EURODESK je stranica koja sadrži više informacija namijenjenih mladima.

PORTAL EUROPSKE KOMISIJE O PROŠIRENJU odgovara na pitanja: Kojom dinamikom će EU nastaviti proces proširenja? Koji kandidati napreduju brže? Kako su izgledala prethodna proširenja? U rubrici “financijska pomoć” može se saznati sve o vrstama i visini financijske pomoći koju EU pruža zemljama u procesu integracije, kako bi pomogla u provođenju političkih, gospodarstvenih i institucijskih.

INTEGRACIJA U EU – stranica koja sadrži informacije o unapređenju integracijskih procesa unutar Unije.

EUROPEANA je digitalna knjižnica, koja raspolaže sa više od dva milijuna digitalnih objekata. Plan je da se do 2010. omogući pristup više od šest milijuna digitalnih fotografija, knjiga, arhiva i filmova.

VIŠEJEZIČNI RJEČNIK EU nudi desetine kombinacija prijevoda među jezicima u EU.

EUROPSKI INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU – još jedan koristan link o europskoj administraciji.

CENTAR ZA POTPORU I PROMOCIJU EUROPSKIH INTEGRACIJA bavi se praktičnim aspektima prilagodbe standardima EU i ima osnovni cilj povećanje razine informiranosti o Europskoj uniji, o procesu europskih integracija, programima i instrumentima EU, te raspoloživim EU fondovima, mogućnostima apliciranja i dr.

eYOU – Internet portal EU koji potrošačima objašnjava njihova prava pri online kupovini.