upravljanje_ljudskim_potencijalima_latinica

 

1. Opšte politike, propisi i standardi
2. Jačanje kapaciteta
3. IKT infrastruktura
4. Informacioni sistemi, e-portali i e-usluge

 

Reformska oblast e-uprava (u “originalnom” akcionom planu 1 nazivala se “Informacione tehnologije”) povezana je praktično sa svim ostalim oblastima reforme javne uprave. Akcioni plan u reformskoj oblasti e-uprava izrađen je na temelju razumijevanja da e-uprava nije samo pitanje informacionih tehnologija nego se radi o mnogo širem pristupu koji obuhvaća analizu poslovnih procesa, njihovo pojednostavljivanje i optimizaciju, njihovu standardizaciju koja u javnoj upravi obično traži i izmjene i dopune različitih zakona i podzakonskih propisa. Informatizacija treba da uslijedi tek na kraju svih ovih aktivnosti.

U prvom potpoglavlju “opšte politike, propisi i standardi” poseban naglasak stavljen je na uspostavljanje sistema za akreditaciju i nadzor ovjerilaca digitalnih potvrda kao temeljnog uslova za razvoj elektronskog poslovanja. Potrebno je uspostaviti institucije (agencije) koje će vršiti kontrolu ovjerilaca i izdavati akreditacije. U ovom opštem potpoglavlju predviđene su i aktivnosti na području informatičke sigurnosti i upravljanja rizikom – uvođenje stalnog procesa analize rizika u svim institucijama i uspostava CERT-a (tima za brzi odaziv na hitne slučajeve), a predviđeno je i usvajanje standarda za IT nabavke (na primjer definiranje standardne radne stanice za različite tipove radnih mjesta) koji bi značajno doprinijeli racionalizaciji javnih nabavki na področju IT opreme (hardware-a i software-a) i usluga.

U drugom potpoglavlju reformske oblasti “e-uprava” riječ je o jačanju ljudskih kapaciteta u ovoj oblasti, gdje je potrebno uspostaviti jaku centralnu jedinicu za e-upravu na svim nivoima vlasti. Treće potpoglavlje govori o informaciono-komunikacionoj infrastrukturi koja je od suštinskog značaja za razvoj e-uprave. Bez infrastrukture (mreža, posluživača, data-centara itd.) nije moguće razvijati elektronsko poslovanje.

Četvrto potpoglavlje namijenjeno je razvoju informacionih sistema i e-servisa. Centri za e-upravu kao ključne odgovorne institucije u ovoj oblasti definirati će zajednički okvir i standarde informacione arhitekture kao i okvir za interoperabilnost. E-uprava ne podrazumijeva samo elektronsko poslovanje javne uprave sa građanima i poslovnim subjektima (što se u teoriji zove poslovanje “government to citizens” i “government to bussinesses” ili “G2C” i “G2B”), već i elektronsko poslovanje unutar same javne uprave (“government to government” ili “G2G”).

Lista ciljeva u reformskoj oblasti e-uprava završava sa elektronskim informacijama i servisima (uslugama)  za građane i za poslovne subjekte. Informacije i servisi na portalima značajno unapređuju dostupnost usluga za korisnike, skraćuju potrebno vrijeme za obavljanje upravnih postupaka, a osim toga i standardiziraju procese. U akcionom planu kao temelj za nuđenje informacija i usluga postavljaju se portali e-uprava. Elektronske informacije i usluge na taj način biti će dostupne po sistemu “sve na jednom mjestu”.