"Заједничка платформа о принципима и начину имплементације Акционог Плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини" представља стратешки документ развијен од стране Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ.

Утврђује принципе, начине и механизме имплементације мјера Акционог Плана 1 Стратегије РЈУ у БиХ, те представља политички и правни основ за сарадњу огана управе свих нивоа власти.

Овдје можете пронаћи и преузети документе, пратећи схематски приказ имплементације мјера АП1, као и закључке Влада о усвајању овог документа.

No.   Ime
1 Анекс Заједничке Платформе – Шема
2 Заједничка платформа
3 Закључак Владе Брчко дистрикта БиХ
4 Закључак Владе Републике Српске
5 Закључак Владе Федерације Босне и Херцеговине
6 Закључак Савјета министара БиХ