Партнерство за отворену власт (Open Government Partnership) је иницијатива покренута 2011. године, као међународна платформа за домаће реформаторе посвећене процесу отварања рада владе, њеној одговорности и пријемчивости за грађанке и грађане. Од осам земаља колико је тада бројало, Партнерство се проширило на 64 земље учеснице и у свима њима, влада и цивилно друштво раде заједно на развијању и имплементацији амбициозних реформи за отворену власт.

 

ogp-banner