Меморандум о разумијевању за успоставу Фонда за реформу јавне управе је документ који дефинира услове и процедуре финансијске подршке реформи јавне управе и представља оквир за консултације између донатора, Уреда координатора за реформу јавне управе у БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ, те координатора реформе јавне управе у ентитетима и Брчко дистрикту.

Меморандум су у име бх. власти у јулу 2007. године потписали предсједавајући Савјета министара БиХ, ентитетски премијери и градоначелник Брчко дистрикта, а у име донатора амбасадори Холандије, Велике Британије и Шведске, као и шеф Делегације Еуропске комисије у БиХ. Намјена и начин функционисања Фонда су усаглашени Меморандумом, а оперативно управљење Фондом повјерено је Уреду координатора за реформу јавне управе и правно утемељено на примјени прописа БиХ о јавним набавкама. Потписивањем Меморандума испуњени су и формални услови за кориштење средстава Фонда у износу од 4,5 милиона еура ради реализације реформских мјера утврђених Aкционим Планом 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

No.   Ime
12 Закључак Савјета министара БиХ о давању сагласности на МоU
3 Меморандум о разумијевању
4 Одлука Владе Брчко дистрикта БиХ о усвајању МoU
5 Одлука Предсједништва БиХ о прихватању MoU
6 Препорука Федералног Министарства правде Влади ФБИХ за усвајање МoU