04 Fond_B1

Fond za reformu javne uprave (PAR Fond)

PAR fond (Public Administration Reform Fund), odnosno Fond za reformu javne uprave predstavlja sredstva koja je zajednica donatora namijenila provođenju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Fond je namijenjen finansiranju isključivo konkretnih mjera Akcionog plana 1 reforme javne uprave.

Memorandum o uspostavi Fonda za reformu javne uprave potpisali su u Sarajevu 12.07.2007. godine premijeri Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, gradonačelnik Brčko distrikta, ministar finansija BiH, ambasadori zemalja donatora Velike Britanije, Holandije i Švedske, te šef delegacije Europske komisije u BiH. Ovim su ispunjeni i formalni preduslovi za ulaganje 4,5 miliona eura donatorskih sredstava za finansiranje projekata reforme javne uprave u trogodišnjem periodu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave nije korisnik niti individualno raspolaže sredstvima Fonda. Korištenje Fonda biće decentralizovano. To znači da će odluke o plasmanu donatorskih sredstava biti usvajane na više nivoa, kako bi nenamjensko trošenje sredstava i samovolja pojedinaca bili onemogućeni. Fondom će upravljati Upravni odbor, bez čije saglasnosti nijedan projekat neće biti finansiran.

Doprinosi donatora će biti deponovani na jedinstveni, beskamatni račun u stranoj valuti koji drži Ministarstvo finansija i trezora (MOFT) u Centralnoj banci BiH. Novac će biti odvojena budžetska stavka za potrošnju isključivo na odobrene projekte. Finansiranje iz PAR Fonda može biti uvećano ili kroz učešće dodatnih donatora ili povećanjem učešća postojećih donatora. Donatori će doprinose ulagati u valutama svojih zemalja. Sredstva će biti prebacivana u fazama, a u određivanju iznosa rata Donatori će uzeti u obzir trenutni napredak i potrebe PAR Fonda za održavanjem likvidnosti. Memorandum o uspostavi PAR Fonda sadrži detaljne napomene o korištenju sredstava Fonda.