U ovoj kategoriji za Vas smo prikupili linkove za pristup stranicama institucija koje imaju značajnu ulogu u  procesu RJU u Bosni i Hercegovini, kao donatori i partneri u implementaciji ovog zahtjevnog procesa.


Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH

Švedska Agencija za međunarodni razvoj i suradnju

Odjel Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvitak

Delegacija Europske komisije u BiH
RESPA
Regionalna škola za javnu upravu
CEPPEI

Centar za potporu i pomociju europskih integracija

   

Njemačko društvo za međunarodnu suradnju