20140129110034-velika

U prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, održan je početni sastanak o projektu “Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe u BiH”, koji se finansira iz programa IPA 2011. Implementator projekta je konzorcij kojeg čine italijanska kompanija Eurecna, te irska GDSI i bosanskohercegovačka DJikic Consulting Services.

Riječ je o projektu čija implementacija treba doprinijeti ispunjenju većeg broja ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1. Između ostalog, implementacijom projekta bit će urađena metodologija za analizu i analitičku procjenu radnih mjesta. Primjenom ove metodologije treba da se unaprijede postojeće sistematizacije i opisi poslova zaposlenih u organima uprave kako bi se sagledalo da li postojeće kadrovske potrebe odgovaraju stvarnim zahtjevima.

U fokus je stavljeno poboljšanje sistema upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi BiH kroz izgradnju kapaciteta, poboljšanje zakonodavnog okvira i harmonizaciju procedura i praksi u strukturama državne službe na svim upravnim nivoima u BiH.

Na sastanku su osim predstavnika implementatora i njihovih eksperata bili prisutni i predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, a razgovarano je o glavnim aktivnostima na implementaciji projekta, te je dogovoren dalji tok i dinamika njegove implementacije.