Broj projekta:  
Ime projekta: Potpora reformi javne uprave u BiH – Razvitak središnjih tijela vlada
Kratak opis: Cilj projekta je na fleksibilan način pomoći ECDEL-u i Uredu koordinatora za RJU da razviju i implementiraju Strategiju RJU.
Za sada je projekt koncentriran na stvaranje politika i koordiniranje; uspostavljena je zajednička radna skupina svih središta vlasti; opis projekta (ToR) će biti razvijen za zajednički projekt za sva središta vlasti kako bi se ona razvila i poboljšala.
Dodano, mogu se organizirati radionice na specifičnu temu po zahtjevu Ureda koordinatora za RJU, kao i komentari na novu legislativu
Još je dodano pripremljena studija o federalnim sustavima: daljnje praćenje je moguće ako se zahtijeva.
Oblast projekta: Kreiranje politika, upravljanje ljudskim potencijalima i opća javna uprava
Donator: Kreiranje politika: zajednička aktivnost Sigma-e i DfID-a (od rujna pretežito DfID)
Ostale navedene aktivnosti: Sigma (Europska komisija)
Organizacija, izvođač, partner: Sigma/Ured koordinatora za RJU
Status implementiranja: Završeno
Trajanje projekta: Kraj 2007., ali se nastavlja kada se potpiše novi ugovor sa Sigmom.
Ukupan proračun (€): Oko 110,000.00 u 2006./2007.
Proračun po godinama implementiranja: 2006 2007 2008 2009
Kontakt osoba za donatora: Julio Nabais, Sigma, fax: +33 1 4524 13 00 ili 1305
Julio.Nabais@oecd.org
+(33-1) 45 24 83 58